Kada početi sa ortodontskom terapijom?

Početak terapije je indikativan i zavisi od slučaja.

Na prvi pregled bi trebalo doći u petoj godini a i ranije ukoliko se primete nepravilnosti.

Sa terapijom se obično počinje između sedme i osme godine, kada je moguće uspostaviti saradnju sa detetom.
Copyright © 2015 Stevan Kobilarov | Design by: Nanoprobe inženjering doo