Tok terapije - drugi korak posete

Uzimaju se anamnestički podaci, otisci gornje i donje vilice, vršimo funkcionalni pregled i izrađuju se rendgen-snimci i fotografije.

Nakon toga sledi analiza dobijenih rezultata, sa ciljem postavljanja dijagnoze i individualnog plana terapije.
Copyright © 2015 Stevan Kobilarov | Design by: Nanoprobe inženjering doo