Tok terapije - četvrti korak posete

Ovaj korak predstavlja početak same terapije.

Sada će Vam biti predat Vaš ortodontski aparat (ako se radi o mobilnom aparatu), a ako se radi o fiksnom ortodontskom aparatu - biće postavljen.

Dobićete uputstva i savete kako da ih koristite i održavate.
Copyright © 2015 Stevan Kobilarov | Design by: Nanoprobe inženjering doo