Tok terapije - peti korak posete

Ovaj korak predstavlja retencionu fazu.

Cilj ove faze je da sačuva rezultate dobijene ortodontskim aparatom.

Ovaj cilj se postiže retencionim aparatima.
Copyright © 2015 Stevan Kobilarov | Design by: Nanoprobe inženjering doo