Ortodontska hirurgija

Pojedina anomalije, urođene ili stečene, zahtevaju hiruršku intervenciju od strane maksilofacijalnog ili oralnog hirurga.

Razlog tome jeste što sama ortodontska terapija ne bi dala željene rezultate.

Najčešće se primenjuje u onim slučajevima kada je anomalija u toj meri izražena da utiče na estetiku i funkciju.
Copyright © 2015 Stevan Kobilarov | Design by: Nanoprobe inženjering doo